La competència

La digitalització arriba fins a branques fa pocs anys inimaginables per a la majoria de gent. Un dels exemples clars en què ha suposat un canvi de verd en blau per als consumidors és en el món de la informació. Plataformes digitals, xarxes socials i influenciadors de tot pelatge aboquen a tota hora notícies per a tots els gustos i interessos. La facilitat de publicar mitjançant formats de blog o en les xarxes més populars (posem pel cas Facebook, Twitter i, inclús, Instagram) ha afavorit que surtin nous mitjans que de forma oficial o oficiosa es proposen de mantenir informats els seus seguidors de manera constant i propera; per a no perdre punt, els mitjans tradicionals (de paper, televisió o ràdio) s’hi han hagut d’adaptar gairebé fora excepcions. Ni més ni pus, això és el que va empènyer-nos a crear el nostre digital dingola.net sense renunciar a la versió tradicional, quatre pics per any, de Díngola.

Tot i que Sineu històricament ha estat un poble “informat”, si entenem per això que hi ha hagut, des de l’inici del segle XX (no de forma continuada), un bon grapat de publicacions periòdiques en paper que cobrien alguns aspectes de la vida municipal, actualment el jornalisme sineuer viu una època daurada. D’això no volem dir que just ens facem alabances els de Díngola sinó que volem fer notar que de poc ençà s’han sumat a cobrir l’actualitat del municipi perfils de format digital que, això sí, de forma anònima donen part dels fets de possible interès. Precisament, per aquest anonimat hem de parlar més de perfils digitals que no de mitjans informatius, perquè el fet de no signar els articles ni que hi hagi un equip de persones que puguem identificar darrere aquests noms, a priori opacs, creim que sols tenen com a objecte crear estats d’opinió i debat dins les mateixes xarxes o en el carrer, el que col·loquialment anomenam “xerrameca”. Publicar en l’espai digital és de franc i si és anònimament, ni tan sols exposa a la crítica dels lectors.

El degà d’aquests perfils el trobam a Facebook. És el conegut Sineu Today (manlleu local d’El Mundo Today?) molt actiu i especialment mordaç durant la passada legislatura. S’expressa amb un to molt personal, més acostat a l’opinió sobre les notícies que publica o que comparteix de la premsa generalista; poques vegades es conforma a informar els seus seguidors fora deixar caure qualque comentari subjectiu (potser sí que d’això sols se salven els avisos de servei, com els meteorològics o els fets de crònica negra). Encara que el títol és en anglès, la redacció és íntegrament en espanyol i en un registre molt informal, similar al que molts d’usuaris poden emprar en la seva pàgina personal de Facebook. Des que varen començar les publicacions, especialment les que han generat més debat (com les relacionades amb la Policia Local i temes polítics), s’ha especulat molt sobre qui maneja aquest compte. Una qüestió que encara ningú ha sabut aclarir amb certesa. El podeu seguir a https://www.facebook.com/sineutoday/

Un altre perfil, aquest (com la mateixa dingola.net) amb format de blog, que recentment s’ha obert en el Núvol és escadafal.net o Es Cadafal de Sineu. La primera entrada és de dia primer de desembre de 2019. Tot i que tant han publicat receptes com temes meteorològics, solen informar d’esdeveniments participatius (festes, quintos, beneïdes, rua…) i de noves extretes de l’apartat de notícies del web de l’Ajuntament. Els articles d’opinió, sense signar, també hi han fet acte de presència; n’hem de fer notar un que criticava que haguessin posat música a la calçotada de Gent per Sineu, a la comuneta del pou d’en Banys. Baldament, com hem dit, el nou portal s’amaga darrere el nom del mític element urbanístic de la plaça, hi ha certs indicis clars que han fet bascular la balança cap a una hipòtesi ben fonamentada de qui hi podria haver davant el teclat. Primer, la coincidència de fotos del portal amb les de la pàgina de notícies de l’Ajuntament. Però vaja, això també ho podria fer qualsevol mitjà, perquè les fotos, són a disposició dels mitjans que les vulguin publicar, tal com els comunicats que s’hi difonen. I el segon, com que Díngola som una revista ben documentada, no ens va costar gaire pena aviat trobar una notícia de la nostra predecessora, la revista Baula, que l’any 96 informava, en el seu número 3, de la publicació del butlletí gratuït Es Cadafal editat pel Partit Popular de Sineu. Si a tot això hi sumam l’estil d’opinió especialment crític amb la “progressia” sineuera, hi ha molts de números que els mateixos populars siguin els ideòlegs i els redactors del blog. Per ventura ve de nou el pretès distanciament entre l’organ oficial del PP de Sineu i el blog, inclús que les vies de difusió en xarxes socials no hagin volgut coincidir encara, emperò tot pot ser fruit d’una estratègia d’expansió del corrent d’opinió del partit a nivell local. Això ja no ho sabem. Podeu accedir-hi a https://escadafal.net/

El logotip que fa servir el blog pressumptament “popular”, segons les nostres indagacions.
Extracte de Baula que fa referència a Es Cadafal, dins la secció “La Crida”. Publicada el mes d’octubre de 1996.

Finalment, Sineu al dia, el més tendre de tots. Tant grenyal pel temps que fa que està en marxa (des de dia 20 de gener) com per la plataforma on es publica, Instagram, actualment molt comuna entre la gent jove. Més que un mitjà d’informació es tracta d’un perfil satíric que empra el sarcasme per a fer crítica de la dreta sineuera, amb l’actual equip de govern de la Sala com a diana predilecta. Encara han fet poques publicacions emperò els seus muntatges gràfics poden fer ben entretenguda la legislatura, si es manté actiu. No és mal de deduir que és un perfil proper a Gent per Sineu, amb un toc d’humor que fuig de la rigidesa del debat polític habitual, expressat amb un estil que no estàvem avesats. Podeu seguir-lo a https://instagram.com/sineualdia , @sineualdia si ja sou usuaris d’Instagram.

Imatge de presentació del perfil instagramer @sineualdia
%d bloggers like this: