50a edició de la Festa de la Sang

L’enyorat cronista de la vila Mn. Bartomeu Mulet Ramis consignà el nom dels primers prohoms que, enguany fa cinquanta anys, es proposaren crear una associació religiosa per a fomentar el culte i devoció al Santcrist de la Sang de l’Hospital. Aquests eren Bartomeu Frau Amengual Castanyer, Jaume Alomar Sabater Xec-mec, Esteve Castell Busquets Castell, Miquel Ferriol Colom Berenguer, Francesc Matas Rebassa Remos, Gabriel Mestre Martí Tonelada, Esteve Riutort Bauzá Manyo, Josep Ferriol Pascual Xenari i Toni Font Bauzá Vilafranquer com a prohoms i Perentoni Munar Mateu de s’Hostal i Pedro Mestre Florit Caramina com a portadors, i a partir del 23 de març de 1968 queda fundada la Prohomonia del Santcrist de la Sang de l’Hospital essent les seves funcions les d’acompanyar la imatge en totes les eixides de l’Oratori de Sant Josep i la de celebrar anualment la festa anyal el primer diumenge de juliol. L’any 1969 s’hi afegiren tres prohoms per arribar al nombre de dotze, aquests eren en Rafel Amorós Matas Amorós, en Miquel Genovard Artigues Florit i en Toni Fuster Oliver Canyaret.

Aquest diumenge, primer del mes de juliol, es realitzarà la 50a edició de la festa de la Sang de l’Hospital -abans es realitzava a la Capella de les Ànimes del Purgatori de l’església parroquial-. A les 19.30h hi haurà repic de campanes al cloquer parroquial i seguidament ofici solemne i panegíric a l’Oratori de Sant Josep.

La imatge de la Sang

El poeta pollencí Miquel Bota i Totxo (Pollença, 1920-2005) dedicà un Epinici de joia del Santcrist de la Sang de l’Hospital de Sineu on, entre altres coses, diu:

L’omnipotència de Déu

és arrel de Llum i Vida

del Crist de la Sang, florida,

de l’Hospital de Sineu.

En aquests versos evidencia la gran devoció popular envers la imatge de la Sang (1584), obra de l’escultor Gaspar Janer. Aquesta estava a la parròquia de Sineu i, com afirmen Joan Rotger i Bartomeu Mulet, vers el 1747 fou traslladada a l’Oratori de Sant Josep de l’establiment de beneficència municipal, l’Hospital. Allà estava col·locada al primer intercolumni de la part de l’Epístola, el 1948 s’iniciaren les obres per realitzar-li una capella al mateix emplaçament, prenent una part de l’antiga cuina. Aquestes obres es realitzaren gràcies a la deixa econòmica a tals efectes d’un asilat de l’Hospital conegut per En Purdora, realitzant els treballs del nou retaule l’escultor sineuer Sebastià Alcover Gacias Piscol (Sineu, 1871-Palma, 1961).

La capilla citada estaba dedicada al Patriarca San José; aquí se custodian los misterios o pasos de Ia procesión del Jueves Santo y Ia imagen preciosa de Cristo Crucificado, para cuya imagen este año [1949] y en Ia fecha del día 16 de enero se hizo Ia bendición de una capilla y un retablo de estiIo románico, obra del escultor de Sineu D. Sebastián Alcover Gacías. Para mesa de dicho altar y capilla se restauró por Bmé. Mulet Ramis el hermoso sarcófago «llit de Ia Mare de Deu d’Agost» de Ia parroquia (Teleclub, 11 desembre 1976, “Nuestra Señora de Lluch, alcaldesa honoraria de Sineu” por Bmé. Mulet Ramis, p. 14).

Les dues fotografies que s’adjunten, del fotògraf Pere Mascaró, ens mostren l’estat de l’interior de l’Oratori i de la Capella de la Sang abans de la poc afortunada reforma de 1991, quan es tapià la capella i retiraren els eixalbats interiors amb les decoracions i es desmuntà el retaule de Sant Josep i dels Sants Metges.

[text de Joan Vanrell i Torelló]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: